แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - tarn2017

หน้า: [1] 2 3
1

 
ติดต่อ

**
งบการเงินช่วยวางแผนช่วยตัดสินใจ ไหวตัวทัน**

ปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ
วางระบบบัญชีวางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัททีเจ โปร การบัญชีและภาษีจำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์087-242-9063#Line ID 99tarn
 http://tjproaccountingandtax.weebly.com/


2

ก้าวทันสรรพากรด้วยการทำบัญชีให้ถูกต้อง

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063 หรือแอดไลน์087-242-9063 #Line ID 99tarn 
http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

3
โทรปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีฟรี!!!
087-242-9063

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน วางระบบบัญชี วางแผนภาษี
จัดทำภาษีทั้งระบบ จดทะเบียนบริษัท
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
ติดต่อ
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์ 087-242-9063#Line ID 99tarn 
http://tjproaccountingandtax.weebly.com/ 

5
คุณภาพบัญชีมีผลต่อการเสียภาษี
เพราะเรารู้ข้อนี้ดี

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ วางระบบบัญชี วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์087-242-9063 #Line ID 99tarn
 http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

6

 
ติดต่อ

**
งบการเงินช่วยวางแผนช่วยตัดสินใจ ไหวตัวทัน**

ปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ
วางระบบบัญชีวางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัททีเจ โปร การบัญชีและภาษีจำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์087-242-9063#Line ID 99tarn
 http://tjproaccountingandtax.weebly.com/


7
ให้ให้คำปรึกษาบัญชีและภาษีฟรี!!!
ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์ 087-242-9063#Line ID 99tarn 
http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

8
โทรปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีฟรี!!!
087-242-9063

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน วางระบบบัญชี วางแผนภาษี
จัดทำภาษีทั้งระบบ จดทะเบียนบริษัท
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
ติดต่อ
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์ 087-242-9063#Line ID 99tarn 
http://tjproaccountingandtax.weebly.com/ 

9
เพราะเจ้าของกิจการจำเป็นต้องเห็นงบการเงินกิจการตัวเอง

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ

วางระบบบัญชีวางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัททีเจ โปร การบัญชีและภาษีจำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์087-242-9063#Line ID 99tarn
 http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

10

ก้าวทันสรรพากรด้วยการทำบัญชีให้ถูกต้อง

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063 หรือแอดไลน์087-242-9063 #Line ID 99tarn 
http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

11

 
ติดต่อ

**
งบการเงินช่วยวางแผนช่วยตัดสินใจ ไหวตัวทัน**

ปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ
วางระบบบัญชีวางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัททีเจ โปร การบัญชีและภาษีจำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063
หรือแอดไลน์087-242-9063#Line ID 99tarn
 http://tjproaccountingandtax.weebly.com/


13
ใกล้สิ้นปีแล้ว
ท่านอยากทราบผลประกอบการบริษัทมั้ยค่ะ

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาลบำรุงผล โทร 087-242-9063 หรือแอดไลน์
087-242-9063 #Line ID 99tarn http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

15
...ให้คุณมากกว่าปิดบัญชี
เพราะเรารู้ดี ระบบบัญชีที่ดีมีผลอย่างมากต่อการวางแผนภาษี

ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษีทั้งระบบ วางระบบบัญชี วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ทีเจ โปร การบัญชีและภาษี จำกัด
คุณตาล บำรุงผล 087-242-9063 หรือแอดไลน์
087-242-9063 #Line ID 99tarn http://tjproaccountingandtax.weebly.com/

หน้า: [1] 2 3