หมวดหมู่ทั่วไป > คอมพิวเตอร์

คอมฟิวเตอร์ราคาถูก ! :T05

(1/1)

mau2012nara9:
คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer) ออนไลน์ หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

35 กิโลไบต์ (2,767 คำ) - 20:52, 23 เมษายน 2560

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version